Bli medlem

Helbetalande medlem (A) kostar 585:-

Av detta är 400:- förbundsavgiften till SBK (Svenska Brukshundklubben), 50:- går till Hallandsdistriktet och resterande 135:- går till klubben. I medlemskapet får Du SBK:s medlemstidning "Brukshunden" 6 gånger om året. 

Familjemedlem (C) kostar 185:-

Familjemedlem är en lokal avgift varav att 50:- går till Hallandsdistriktet. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll, redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb. (i medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen.)

Delbetalande (D) kostar 185:-

Delmedlem är en lokal avgift varav att 50:- går till Hallandsdistriktet. Förutsättningen är att du redan är medlem i någon av SBK:s rasklubbar eller SBK lokalklubb

 
Vid tecknande av C-medlemskap så ange namn på den som har A eller D-medlemskap i familjen, samt dennes medlemsnummer. 
D-medlemskap är när man är helbetalande medlem i en av SBK:s rasklubbar eller SBK lokalklubb. Ange den bruks eller rashundsklubb du tillhör, samt ditt medlemsnummer

För att registrering skall kunna ske krävs det ett svenskt personnummer.

OBS! Vi behöver alltid ditt personnummer för att kunna registrera dig

Betala in medlemsavgiften på klubbens bankgiro: 5603-3327
Märk inbetalningen med ditt personnummer

OBS!! Det är först när vi fått din betalning som du är fullvärdig medlem i SBK

Har Du frågor om medlemskap så kontakta Tobias på medlem@falkenbergsbk.se eller 070-69 34 558

 

Det är endast första året som du betalar medlemsavgiften till lokalklubben. Andra året betalas det till Svenska Brukshundklubben.
Ett par månader innan förlängning så skickar SBK ut mail (om du har en registrerad) att snart går medlemskapet ut.
Sedan några veckor innan utgången så kommer inbetalningskort med post som du betalar in om du önskar förlänga ditt medlemskap.

I Svenska Brukshundklubbens medlemsvillkor framgår det hur vi behandlar personuppgifter.

Bli medlem