Bli medlem

Ditt medlemskap varar ett år från det datum du tecknat medlemskap.
SBK mailar ut i god tid om att ditt medlemskap är på väg att gå ut.
Därefter skickar de ut inbetalningskort med post som du betalar in om du önskar förlänga ditt medlemskap.
OBS! När ditt medlemskap förlängs ska avgiften alltid betalas in på faktura som kommer från SBK

I Svenska Brukshundklubbens medlemsvillkor framgår det hur vi behandlar personuppgifter.

Ordinarie medlem (A) kostar 585:-

Av detta är 400:- förbundsavgiften till SBK (Svenska Brukshundklubben)
50:- går till SBK Hallandsdistrikt 
Resterande 135:- går till Falkenbergs Brukshundklubb
I medlemskapet får Du SBK:s medlemstidning "Brukshunden" 6 gånger om året. 

Är du ordinarie medlem i annan SBK klubb så är avgiften 185:-
50:- går till SBK Hallandsdistrikt 
Resterande 135:- går till Falkenbergs Brukshundklubb

Du anmäler ditt ordinarie medlemskap och ungdomsmedlemskap direkt till Svenska Brukshundklubben följ länken här under,
www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/teckna-medlemskap/
När du har fyllt i formuläret på SBK får du en faktura direkt till din mail Kolla skräpposten.
Betala fakturan. OBS! Betala inte in till klubbens BG

Familjemedlem (C) kostar 185:-

Familjemedlem är en lokal avgift varav 50:- går till SBK Hallandsdistrikt.
Resterande 135:- går till Falkenbergs Brukshundklubb. 
Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll, redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb. (i medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen.)

Vid tecknande av C-medlemskap
Ange namn
 på den som har ett ordinarie medlemskap i familjen, samt dennes medlemsnummer. 

För att registrering skall kunna ske krävs ett svenskt personnummer.

Familjemedlemskap anmäler du på vårt formulär här

 

Har Du frågor om medlemskap så kontakta Tobias på medlem@falkenbergsbk.se eller 070-69 34 558