Specialsök/Nose Workkommittén

Specialsök/Nose workkommittén (SpS/NW) består av Carola Karlsson (sammankallande) och Camilla Sjöberg.

 

SBK Specialsök

Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika och sprängmedel till vägglöss, kantarell eller något annat.

Brukshundklubbens arbete med specialsök som framtida provform utgår från att stödja nyttjande av specialsök inom tjänstehundsverksamheten och att erbjuda hundar och medlemmar ytterligare en utvecklande och aktiverande verksamhet.

Tanken är att det ska vara en varierande och flexibel provform där miljöerna man söker i kan skifta – på samma sätt som verkligheten kan för en tjänstehund i arbete.

Specialsöket ska vara en bred och öppen verksamhet. Provet ska vara öppet både för nya intresserade hundägare som vill träna och aktivera sin hund men även vara givande för den som sysslar med specialsök tjänstemässigt. Vidare ska provet bidra till avelsarbetet genom att utvärdera hundens arbetsförmåga.

När grenen blir officiell kommer även eventuella provfunktionärer i klubben att knytas till kommittén.
epost: specialsok@falkenbergsbk.se

Nose Work

Nose work är en tävlingsgren där huvudmannaskapet finns hos SNWK som är en verksamhetsklubb inom SKK.

Det finns fyra olika tävlingsklasser i Nose Work, NW1, NW2, NW3 samt Elit. Klasserna 1–3 finns i varianterna TSM (Tävling i samtliga moment) och TEM (Tävling i enskilt moment). Dofterna som används är hydrolat av eukalyptus, lagerblad och lavendel.

TSM: Samtliga fyra moment ingår.
TEM Består av fyra av samma moment.

 • Behållarsök
 • Inomhussök
 • Utomhussök
 • Fordonssök

Elitklass: NW Elit är en kombination av flera tävlingsmoment i ett och samma sökområde. Ett sökområde kan vara inomhus och/eller utomhus men ska innehålla två till fem tävlingsmoment. Varje tävlingsmoment kan innehålla noll till fem doftgömmor. Enbart ett tävlingsmoment får vara utan doftgömmor, ett s.k. tomt sök. Antalet tävlingsmoment kan variera beroende på tävlingsplatsens utformning.

Inför varje ny doft som hunden ska söka efter genomförs ett så kallat doftprov. Under ett doftprov placeras den aktuella doften i en av tolv kartonger. Om ekipaget identifierar den kartong i vilken doften är gömd, tillåts ekipaget tävla. Doftprovet genomförs av etiska skäl för att säkerställa att hunden känner igen den doft den ska söka efter och att föraren kan läsa sin hund.

I NW1 söker hunden efter en doft och en doftgömma i samtliga moment. I NW2 söker hunden efter två dofter och antalet doftgömmor variera mellan en och två. I NW3 och elitklass kan upp till tre dofter, kombinationer av dessa samt tomma sök förkomma. Ett tomt sök innebär att ingen doft finns utplacerad. Vid ett tomt sök ska föraren meddela domare att det inte finns någon doft utplacerad inom den utsatta tidsgränsen.

Det är SNWK som utbildar auktoriserade funktionärer för Nose Work.
epost: nosework@falkenbergsbk.se

Regler för Årets Nose work-hund

För att få vara med och tävla om årets NW-hund krävs resultat från minst 3 officiella tävlingar/doftprov under året. För närvarande räcker det att vara medlem i klubben eftersom det är svårt att komma med på tävlingar om man inte har ett medlemskap i SNWK och anmäler sig till vissa tävlingar genom detta.

Poängberäkning

För att delta i tävlingen krävs minst tre resultat från officiell tävling registrerat på SKK Hunddata, detta oavsett om det är Tävling i samtliga moment, Tävling i enskilt moment eller doftprov. De tre tävlingarna med högst poäng räknas. Poängen för de olika tävlingarna adderas med varandra och delas därefter med 3.

Vid lika poäng, räknas högsta poäng i de olika momenten i ordningen fordonssök, utomhussök, inomhussök och behållarsök.

 • Godkänt doftprov oavsett doft ger 10 poäng
 • Hunden får de poäng den tilldelats på tävling, dock med 1 poängs avdrag för fel.
 • Utmärkelsen SSE – Särskilt samspelt ekipage ger 2 poäng per enskilt sök, får ekipaget SSE i samtliga sök, vilket är ett hederspris, ger detta 10 poäng.
  • NW1 = poängen x 1
  • NW2 = poängen x 1,1
  • NW3 = poängen x 1,2