Tävlingskommittén

Tävlingskommittén

Tävlingskommitén består av Carola Carlsson (sammankallande) och Helen Andersson. Utanför sektorn har vi hjälp av Tobias Nilsson som ansvarar för material.

 • Vi håller i klubbens bruks- och lydnadstävlingar. Vi beslutar, tillsammans med övriga klubbar i Hallandsdistriktet, om, när och vilka tävlingar vi ska anordna under året.
 • Vi försöker, i mån av tid och funktionärer, att ordna träningstävlingar.
 • Vi arrangerar, tillsammans med Rallylydnadsektorn och Agilitysektorn, varje år ett Klubbmästerskap.
 • Vi utser laget till Hallandskampen, den årliga nybörjartävlingen där varje klubb i distriktet kan anmäla ett lag.
 • Vi håller reda på resultat under året och räknar ut vem som blir årets bruks- lydnads- och nose workhund.

Under förutsättning att vi fått reda på det, uppvaktar vi också hundar som tagit titlar som LP eller champion på nästkommande årsmöte.

Knutna till tävlingssektorn är även klubbens tävlingsledare och tävlingssekreterare i bruks- och lydnad. Dessa bjuds in till möte ett par gånger om året för att vi ska kunna tillsätta funktionärer till alla tävlingar/prov.

epost: tavling@falkenbergsbk.se

Specialsök

Specialsök är en provform under uppbyggnad och förväntas bli officiell inom några år. Tävlingskommittén är naturligtvis beredda att dra igång även denna verksamhet. 

Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika och sprängmedel till vägglöss, kantarell eller något annat.

Brukshundklubbens arbete med specialsök som framtida provform utgår från att stödja nyttjande av specialsök inom tjänstehundsverksamheten och att erbjuda hundar och medlemmar ytterligare en utvecklande och aktiverande verksamhet.

Tanken är att det ska vara en varierande och flexibel provform där miljöerna man söker i kan skifta – på samma sätt som verkligheten kan för en tjänstehund i arbete.

Specialsöket ska vara en bred och öppen verksamhet. Provet ska vara öppet både för nya intresserade hundägare som vill träna och aktivera sin hund men även vara givande för den som sysslar med specialsök tjänstemässigt. Vidare ska provet bidra till avelsarbetet genom att utvärdera hundens arbetsförmåga.

När grenen blir officiell kommer även eventuella provfunktionärer i klubben att knytas till Tävlingskommittén.

epost: tavling@falkenbergsbk.se

 

Nose Work

Nose work är en ganska ny tävlingsgren där huvudmannaskapet finns hos SNWK som är en avtalsansluten förening inom SKK.

Det finns tre olika tävlingsklasser i Nose Work, NW1, NW2 och NW3. Det tillkommer en ny doft i varje klass. Det finns fyra olika moment i varje klass. Samtliga moment genomförs på tid:

 • Behållarsök
 • Inomhussök
 • Utomhussök
 • Fordonssök

Inför varje ny doft som hunden ska söka efter genomförs ett så kallat doftprov. Under ett doftprov placeras den aktuella doften i en av tolv kartonger. Om ekipaget identifierar den kartong i vilken doften är gömd, tillåts ekipaget tävla. Doftprovet genomförs av etiska skäl för att säkerställa att hunden känner igen den doft den ska söka efter och att föraren kan läsa sin hund.

I NW1 söker hunden efter en doft och en doftgömma i samtliga moment. I NW2 söker hunden efter två dofter och antalet doftgömmor variera mellan en och två. I NW3 kan upp till tre dofter, kombinationer av dessa samt tomma sök förkomma. Ett tomt sök innebär att ingen doft finns utplacerad. Vid ett tomt sök ska föraren meddela domare att det inte finns någon doft utplacerad inom den utsatta tidsgränsen.

Det är SNWK som utbildar auktoriserade funktionärer för Nose Work.

 

För att kunna möta efterfrågan på doftprov och tävlingar har det bildats en grupp för detta. Camilla Sjöberg är kontaktperson och ansvarig för gruppen.

epost: nosework@falkenbergsbk.se

Information för våra tävlingsekipage (bruks och lydnad och nose work)

I klubbstugan finns en vägg med foto på och resultat för ekipagen. Det är den tävlandes eget ansvar att hålla sina resultat aktuella. Vill man inte vara med på denna vägg så är det naturligtvis inget tvång.

Regler för Årets Brukshund och Årets Lydnadshund

För att få vara med och tävla om Årets Brukshund och Årets Lydnadshund krävs att hunden deltar på minst tre officiella tävlingar under året, samt tävlar för Falkenbergs Brukshundklubb. Resultaten hämtas från SBK-tävling. Vinnande hundar uppmärksammas på kommande årsmöte, då vandringspris delas ut.

Poängberäkning

Ekipagets tre bästa resultat under året omräknas till en kvot vilket innebär att man dividerar uppnått resultat med möjlig maximal poängsumma. Därefter räknar man ut en genomsnittlig kvot. 

Högsta genomsnittliga kvot vinner. Vid likaplacering får ytterligare resultat räknas med för att få en vinnare.

Regler för Årets Nose work-hund.

För att få vara med och tävla om årets NW-hund krävs resultat från minst 3 officiella tävlingar/doftprov under året. För närvarande räcker det att vara medlem i klubben eftersom det är svårt att komma med på tävlingar om man inte har ett medlemskap i SNWK och anmäler sig till vissa tävlingar genom detta.

Poängberäkning

För att delta i tävlingen krävs minst tre resultat från officiell tävling registrerat på SKK Hunddata, detta oavsett om det är Tävling i samtliga moment, Tävling i enskilt moment eller doftprov. De tre tävlingarna med högst poäng räknas. Poängen för de olika tävlingarna adderas med varandra och delas därefter med 3.

Vid lika poäng, räknas högsta poäng i de olika momenten i ordningen fordonssök, utomhussök, inomhussök och behållarsök.

 • Godkänt doftprov oavsett doft ger 10 poäng
 • Hunden får de poäng den tilldelats på tävling, dock med 1 poängs avdrag för fel.
 • Utmärkelsen SSE – Särskilt samspelt ekipage ger 2 poäng per enskilt sök, får ekipaget SSE i samtliga sök, vilket är ett hederspris, ger detta 10 poäng.
  • NW1 = poängen x 1
  • NW2 = poängen x 1,1
  • NW3 = poängen x 1,2