Styrelsen

Carola Carlsson

Ordförande

073-15 45 983

Skicka e-post

Thomas Bengtsson

Vice ordförande

070-79 86 207

Skicka e-post

Sylvia Johansson

Sekreterare

070-37 83 642

Skicka e-post

Gun Engström

Kassör

070-30 86 205

Skicka e-post

Anneli Andersson

Ledamot

070-95 46 909

Skicka e-post

Emilia Svenmyr

Ledamot

070-29 55 245

Skicka e-post

Amanda Eliasson

Ledamot

070-98 16 242

Skicka e-post

Elisabeth Kullman

Suppleant

Skicka e-post

Kerstin Frankki

Suppleant

073-38 22 218

Skicka e-post

Hans Andersson

Suppleant

070-74 75 413

Skicka e-post

Revisorer

Susanne Cavallin Jacobsson

Revisor

073-07 99 688

Skicka e-post

Malin Nilsson

Revisor

073-31 60 550

Skicka e-post

Göran Berntsson

Revisorsuppleant

072-38 23 421

Skicka e-post

Vakant

Revisorsuppleant

Valberedning

Johanna Bernström

Valberedning, sammankallande

070-28 15 857

Skicka e-post

Kristina Privér

Valberedning

070-893 74 45

Skicka e-post

Vakant

Valberedning