Styrelsen

Carola Carlsson

Ordförande

073-15 45 983

Skicka e-post

Thomas Bengtsson

Vice ordförande

070-79 86 207

Skicka e-post

Sylvia Johansson

Sekreterare

070-37 83 642

Skicka e-post

Mona-Stina Hallin

Kassör

070-47 87 918

Skicka e-post

Tobias Nilsson

Ledamot

070-69 34 558

Skicka e-post

Roger Nordlinder

Ledamot

070-37 44 864

Skicka e-post

Anneli Andersson

Ledamot

070-95 46 909

Skicka e-post

Britt-Inger Crafoord

Suppleant

070-21 37 244

Skicka e-post

Gun Engström

Suppleant

070-30 86 205

Skicka e-post

Alexandra Hoff

Suppleant

070-20 52 221

Skicka e-post

Revisorer

Bengt Crafoord

Revisor

070-39 49 191

Skicka e-post

Annika Svensson-Wilson

Revisor

073-15 91 418

Skicka e-post

Fredrika Jonasson

Revisorsuppleant

070-55 11 172

Skicka e-post

Vakant

Revisorsuppleant

Valberedning

Pernilla Stjernfeldt

Valberedning, sammankallande

070-91 88 214

Skicka e-post

Anette Svensson

Valberedning

073-03 64 229

Skicka e-post

Magnus Karlsson

Valberedning

070-35 81 109

Skicka e-post