Styrelsen

Carola Carlsson

Ordförande

073-15 45 983

Skicka e-post

Thomas Bengtsson

Vice ordförande

070-79 86 207

Skicka e-post

Sylvia Johansson

Sekreterare

070-37 83 642

Skicka e-post

Gun Engström

Kassör

070-30 86 205

Skicka e-post

Anneli Andersson

Ledamot

070-95 46 909

Skicka e-post

Bo Linde

Ledamot

076-77 02 328

Skicka e-post

Emilia Svenmyr

Ledamot

070-29 55 245

Skicka e-post

Pia Grundel Ingemansson

Suppleant

070-22 73 905

Skicka e-post

Vakant

Suppleant

Vakant

Suppleant

Revisorer

Göran Berndtsson

Revisor

073-37 01 533

Skicka e-post

Susanne Cavallin Jacobsson

Revisor

073-07 99 688

Skicka e-post

Vakant

Revisorsuppleant

Vakant

Revisorsuppleant

Valberedning

Anette Svensson

Valberedning, sammankallande

073-03 64 229

Skicka e-post

Kamilla Björklander

Valberedning

076-34 03 090

Skicka e-post

Ulla Pettersson

Valberedning

073-1585005

Skicka e-post