Kontakta oss

 

Här hittar du snabbt vart du ska vända dig om du har frågor om klubbens verksamhet​

Agilitykommittén håller i agilityverksamheten klubben, tävlingar och träning.

Kurserna planeras av hundägarutbildningskommittén

 

Rebecka Borglund, sammankallande
070-22 12 919

 

Hundägarutbildningskommittén håller i all kursverksamhet, från valpkurser till tävlingsinriktade kurser

 

Annika Bengtsson, sammankallande
070-32 33 261

 

 

Rallylydnadskommittén håller i rallylydnadsverksamheten på klubben, tävlingar och träning.

Kurserna planeras av hundägarutbildningskommittén

 

 

Hildur Persdotter, sammankallande  
073-51 39 190

Rasutvecklingskommittén håller i klubbens mentaltester och mentala hundbeskrivningar

 

Sylvia Johansson, sammankallande
070-37 83 642

 

 

Serveringskommittén sköter inköp till serveringen och ser till att den är bemannad under våra aktiviteter

 

Gun Engström, sammankallande  
070-30 86 205

Skyddshundskommittén har hand om inventering av skyddsekipage och godkänner de som tränar skydds på klubben

 

Thomas Hedlund, sammankallande
070-55 69 483

Specialsök/Nose Workkommittén håller i klubbens tävlingar och doftprov i specialsök och Nose Work

Kurserna planeras av hundägarutbildningskommittén

Carola Carlsson, sammankallande
073-15 45 983
Mail till specialsök och till Nose Work

 

Stug-/ områdeskommittén sköter om vårt område och håller tag i våra fixardagar

 

Leif Gustavsson, sammankallande
072-42 60 040

 

Tävlingskommittén håller i alla tävlingar inom bruks och lydnad

 

Agilitytävlingar hålls av agilitykommittén
Rallylydnadstävlingar hålls av rallylydnadskommittén

 

Frida Poulsen, sammankallande  
076-01 99 838

IT/Info/PR har hand om hemsidan och Facebook. Skickar månadsutskicken till medlemmar och tar hand om sponsorerna

 

Tobias Nilsson, sammankallande
070-69 34 558

 

Styrelsen

info@falkenbergsbk.se

Ordförande: Carola Carlsson 073-15 45 983

Vice ordförande: Thomas Bengtsson 070-79 86 207

Sekreterare: Sylvia Johansson 070-37 83 642

Kassör: Gun Engström 070-30 86 205

 

Medlemsfrågor

 

Tobias Nilsson 070-69 34 558

 


Postadress
Skreavägen 49, 311 72 Falkenberg

Telefon
073-15 45 983

Bankgiro:
5603-3327

Swish:
123 576 02 28