Vaccinations krav för att delta på kurs och vistas på klubben.

Valpen skall vara grundvaccinerad vid 12 veckors ålder för att delta på kurs.

Grundvaccinet är mot: valpsjuka, parvovirus och smittsam leverinflammation (HCC, hepatit)

Din hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:

Hund över 1 års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.

Rekommenderas starkt:
Att hunden även är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa(kennelhosta)

Vaccinationer kontrolleras vid kursstart på alla kurser.