Skotträning

Som all annan träning på klubben sker skotträningen under eget ansvar. Den som äger startpistolen ansvarar också för att de tillstånd som behövs finns. Om klubbens startpistol används måste den som har ansvaret för skjutningen se till att den rengörs och låses in efter användandet samt om fel uppstår, meddela styrelsen om detta. 

Skotträning får endast ske på följande tider:

     Sista tisdagen i månaden: kl 18.30-19.00
     Lördagar: kl 9.00-10.00
     Söndagar: kl 15.00-16.00 OBS! endast 6mm skott  

På en krok i kafeterian finns en ”knallpåk” för skotträning. Den är fri att användas av alla medlemmar.

OBS! Den får endast användas på klubbens område och under våra skottider, se ovan.

 

Vill du ha lite mer variation på skotträningen så finns möjlighet att åka ner till Halmstad och gå på Galgberget vid försvarsmaktens skjutbanor. Galgberget är ett friluftsområde med massor av terräng, rastspår, rastplatser mm så det är mycket mer än bara skotträning.

Nedan finns karta över området samt vilka skjuttider som gäller.
Vid frågor kontakta: Roger Nordlinder, 0703-744864

Skjuttider Gripen

Just nu har vi inga tider tillgängliga