Årets Nose Work-hund 2022

Vill du att din hund ska vara med och tävla om titeln Årets Nose Work-hund 2022?

Då måste du skicka in resultaten tillsammans med hundens regnummer eller tävlingslicensnummer till nosework@falkenbergsbk.se senast den 15 januari 2023.

Regler för Årets Nose work-hund.

För att få vara med och tävla om årets NW-hund krävs resultat från minst 3 officiella tävlingar/doftprov under året. För närvarande räcker det att vara medlem i klubben eftersom det är svårt att komma med på tävlingar om man inte har ett medlemskap i SNWK och anmäler sig till vissa tävlingar genom detta.

Poängberäkning

För att delta i tävlingen krävs minst tre resultat från officiell tävling registrerat på SKK Hunddata, detta oavsett om det är Tävling i samtliga moment, Tävling i enskilt moment eller doftprov. De tre tävlingarna med högst poäng räknas. Poängen för de olika tävlingarna adderas med varandra och delas därefter med 3.

Vid lika poäng, räknas högsta poäng i de olika momenten i ordningen fordonssök, utomhussök, inomhussök och behållarsök.

  • Godkänt doftprov oavsett doft ger 10 poäng
  • Hunden får de poäng den tilldelats på tävling, dock med 1 poängs avdrag för fel.
  • Utmärkelsen SSE – Särskilt samspelt ekipage ger 2 poäng per enskilt sök, får ekipaget SSE i samtliga sök, vilket är ett hederspris, ger detta 10 poäng.
  1. NW1 = poängen x 1
  2. NW2 = poängen x 1,1
  3. NW3 = poängen x 1,2