Extra uppsikt över hunden 1 mars till 20 augusti

Ta gärna med dig hunden i naturen. Men för att skydda vilda däggdjur och fåglar är kraven på hundägarna stora.

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

 

Läs mer på Naturvårdsverket,

www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Hundar-i-naturen/