Inbjudan Kurs i mentalkunskap 10-5-20

Härmed inbjuder distriktets rasutvecklingssektor till kurs i mera mentalkunskap.

Kursen vänder sig till de som genomgått mentalfigurantutbildning och/eller allmänlydnadsinstruktörsutbildning. Krav för att genomgå testledarutbildning och ingår i instruktörsutbildningen.

 

Kurslitteratur;
Hundens språk och tankar - Per Jensen
Hundens språk och flockliv – Lars Fält
Mentalitetsboken – Curt och Ingalill Blixt, Kent Svartberg
Beteendekunskap – BHP folder/SKK
Ordlista mentalitet – kan hämtas på SKK,s hemsida 

Anmälan sker till Morgan Johansson via mail; emr@genevad.nu, senast den 1/5

Kostnad: 600 betalas av lokalklubb

Välkomna!