Medlemsavgift

Från 2023-01-01 höjer klubben vår lokala avgift med 15kr

Är du inte medlem i annan SBK klubb så blir den totala avgiften 600:-
Av detta är 400:- förbundsavgiften till SBK (Svenska Brukshundklubben)
50:- går till SBK Hallandsdistriktet 
Resterande 150:- går till Falkenbergs Brukshundklubb. 

Är du ordinarie medlem i annan SBK klubb så är avgiften 200:-
50:- går till SBK Hallandsdistriktet 
Resterande 150:- går till Falkenbergs Brukshundklubb. 

Familjemedlem (C) kostar 200:-
Familjemedlem är en lokal avgift varav 50:- går till SBK Hallandsdistrikt.
Resterande 150:- går till Falkenbergs Brukshundklubb. 

Mer info om medlemskap hittar du här