Motioner

Som medlem i en lokalklubb har du rätt att lämna motioner till din klubb.

Motioner ska vara skriftliga och lämnas in senast den 20 oktober från medlem till klubbstyrelsen.

info@falkenbergsbk.se

Motioner till kongressen från medlemmar måste gå via lokalklubbens eller rasklubbens årsmöten. Om motion är av intresse för Brukshundklubbens organisation kan klubben göra den till sin och skicka den vidare med klubbens (medlemsmötets) yttrande till distriktsstyrelsen. Rätt att lämna motion till distriktsmöte har endast lokalklubbar.

Rätt att lämna motion till ordinarie kongress har distrikt, lokalklubb och rasklubb. Det är Grundstadgan §7 Kongress, Moment 7 Motioner som styr vem som kan lämna motioner och när motioner till kongressen ska vara inlämnade.

Det är många olika datum och detaljer att hålla reda på vid inlämnandet av motion till kongressen. Samlad information om motioner hittar du här.