Rallylydnadsmaterial

Anvisning vid användning av rallylydnadsmaterial tillhörande Falkenbergs Brukshundklubb

Dynboxen (finns på appellplan) innehåller: fyra lådor (en till varje klass) med skyltar, ett antal skylthållare i plast, koner samt banexempel i varje plastlåda till respektive klass.

 

  • Alla skyltar ska, efter användning, läggas i nummerordning i respektive låda.
  • Går en skylthållare sönder säg till!
  • De banexempel som finns ska läggas i korrekt klasslåda efter användning
  • De koner som ligger i när du öppnar skall läggas tillbaka (behövs fler får man gå bakom serveringsboden och låna – dessa ska ställas tillbaka efter användning)

 

Man får inte ta ut material (skyltar och skylthållare) inifrån stugan. Dessa är avsedda för tävling eller annat organiserad verksamhet från HUS eller Rallylydnadskommittén.

 

 

Frågor eller funderingar? Kontakta Falkenbergs brukshundklubb rallylydnadskommitté på rallylydnad@falkenbergsbk.se