Förslag inför regelrevidering 2017

Inför regelkonferensen i november har vi nu fått sammanställningar och förslag från centrala utskottet Prov och Tävling.

Nedan finns de reviderade förslagen.

Reviderat förslag spår

Reviderat förslag skydds

Reviderat förslag rapport

Reviderat förslag sök

Reviderat förslag övrigt

Redogörelse från UG Lydnad om regelarbetet

Dessutom har vi tillgång till varje distrikt och rasklubbs remissvar samt sammanställningar av dessa svar.

Det är ganska många och därför har vi valt avvakta med att lägga ut dem.

För dem som önskar alla dokument så kan Ni ta kontakt med Christer Ericsson,

christer.ericsson@veinge.nu