Skreavägen avstängd för genomfart 10 oktober–30 november

På grund av schaktning och sprängning för ny VA-ledning kommer Skreavägen 38–42 vara helt avstängd för genomfart från 10 oktober–30 november. Gång- och cykelväg kommer vara öppen.

Kommer du från centrumhållet får du köra gamla E6, väg 767 ner till rondellen i Skrea och där svänga upp på Skreavägen