Skyddsinfo

Nyfiken på skyddsträning?

Under hösten har en projektgrupp bestående av representanter från klubbens skyddsträningsgrupp, klubbens styrelse och distriktet arbetat fram en policy vad som gäller vid skyddsträning på klubben

Välkommen till en informationskväll (medlemmar i FBK) 

Tisdag den 26 mars kl 19.00

 

Om skydd

Inom Svenska Brukshundklubben (SBK) finns ett par olika former av skyddsprov, dels de traditionella svenska, dels de internationella. Gemensamt för dem är att hundarna prövas i skyddsarbete, lydnad och nosarbete. De två senare delarna skiljer sig inte mycket från övriga provformer vad gäller utförande och krav på hundarna.
Historiskt har skyddsarbetet skapats mycket utgående från den polisiära användningen av hund.
Hunden ska hela tiden vara under god lydnad från föraren och får bara agera i speciella situationer. 

Träna skydd

Hos hunden ställs krav på kamplust, skärpa, försvarslust samt goda nerver.
Kamplust är hundens "motor" som får den att engagera sig i exempelvis dragkamp. Skärpa är hundens benägenhet att reagera med aggressivitet på retningar, försvarslusten är hundens benägenhet att försvara sin förare. 

Obs!

Det finns inga civila personer som har befogenhet att använda en skyddshund i praktiken. Det har bara polisen, försvarsmakten och väktarbolagen, de senare står under kontroll av myndighet. Hur stora befogenheterna är varierar mellan de olika användarna, väktarbolagen har minst befogenheter.