Valberedningens förslag för 2023

Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning:

  • Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.
  • Medlem som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag. Förslaget ska ange;
    • vilken funktion som avses
    • namn
    • en kort presentation
    • uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Förslag till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast 15 december 2022 på följande epost:

info@falkenbergsbk.se

Därefter är nomineringen avslutad