Inbjudan till TEM utomhus NW2 den 28 augusti

Officiell TEM Utomhus NW2 den 28 augusti 2020

Med anledning av Covid-19 har SNWK beslutat att de ekipage som är bosatta i regionen eller inom två timmars bilresa till tävlingsplatsen prioriteras vid tilldelning av platser. Vi har valt alternativet bosatta i regionen, dvs. Halland. Bor du utanför Halland är du naturligtvis ändå välkommen med din anmälan men du ska inte kryssa i rutan för ”närboende”

 

Anmälan/betalning: Anmälan sker via SNWKs tävlingssystem, mellan den 31/7 och 10/8. Vid många anmälningar kommer lottning av platserna att ske. Startavgiften är 450 kr och betalas in på swishnummer 123 540 28 13 i samband med anmälan eller senast den 10/8. Kan du inte betala via swish går det bra att betala via bankgiro 5603–3327. Även bankgiroinbetalning ska vara klubben tillhanda senast den 10/8 (Tänk på att banken kan ta ett par dagar på sig) och du måste meddela oss att du använder detta alternativ. Märk betalningen med NW samt hundens namn. Observera att obetalda anmälningar kommer att strykas innan eventuell lottning görs.

Återbetalning av avgift, om inte plats kan tilldelas, sker enl. följande. Meddelande om reservplats kommer att skickas ut via e-post i samband med att tilldelning av platser görs. Den som avsäger sig sin reservplats får avgiften återbetald inom en vecka. Har du inte tilldelats plats på tävlingen senast den 26 augusti görs en återbetalning senast en vecka efter tävlingen. Vill du stå kvar som reserv efter detta datum måste du meddela detta. Återbud av tilldelad plats. Om det finns reserver kommer den som lämnar återbud få sin avgift återbetald inom en vecka. Om inga reserver finns görs återbetalning enligt gällande regler.