Nose Work Clear Round

Inbjudan till Nose Work Clear Round ett behållarsök och ett utomhussök.

 Klicka på bilden för större format. Inbjudan för utskrift når du genom länken nedan.

Anmäl genom att fylla i blanketten!

 

 

 

 

Anmälan

<p>Falkenbergs Brukshundklubbs (FBK) hantering av personuppgifter 2018-05-24 Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). FBK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att FBK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med FBKs berättigade intresse som rättslig grund. FBK lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap, i samband med tävlingar och andra aktiviteter du anmäler dig till. FBK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig via SBK/SKK. De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kan vi komma att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister. Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet. FBK lagrar dina uppgifter så länge vi har behov av dem eller enligt krav från SBK/SKK/Sagik/SNWK. Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till FBK för kontakt inom organisationen. Är du medlem i FBK kan personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informations¬utskick från FBK. Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta FBK via info@falkenbergsbk.se. Du kan också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt undertecknad till adressen nedan. Du har alltid rätt att stoppa FBKs lagring och behandling av dina personuppgifter såvida FBKs intressen inte väger tyngre än din önskan om radering. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter FBK har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till: Falkenbergs Brukshundklubb, Skreavägen 49, 311 72 Falkenberg. Tycker du att FBK hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.</p>